Genieten in het licht

Prediker 11:7-10 Prediker begint aan zijn nawoord. Zijn boek zit er bijna op. En wat was het een boek! In korte hoofdstukken, afgebakende alinea’s en pakkende spreuken heeft Prediker het leven weten vast te pakken. Tijd en eindigheid, werk en geld, vriendschap en liefde, drukte en rust, spreken en zwijgen, weten en gissen, rijkdom en […]

De snelste hardloper

Prediker 9:11-12 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. (Prediker 9:11, […]