Feest in de achtertuin

Om onze bijenvriendjes een handje te helpen (en omdat een deel van de vorig jaar aangeschafte vaste planten toch niet bijzonder vast bleek te zijn) strooide ik een paar maanden geleden een mengsel van bloemenzaden in de tuin. Een spannende tijd brak aan.

  1. Zouden de vogels de zaden niet uit de grond pikken?
  2. Zouden de slakken de opkomende sprietjes niet kaal eten?
  3. Zou de kat van de buren de jonge plantjes niet uitgraven (de moestuintjes rustten namelijk al vrij snel in vrede)?

Wat blijkt: als je maar genoeg zaait, is er uiteindelijk altijd wel iets wat alle gevaren overleeft. Daardoor is in ons postzegeltje tuin dit jaar zowaar wat kleur te ontwaren en zoemen er inderdaad flink wat bijen rond. Ik verbeeld me dat ze de slakken uitlachen, maar ik kan het mis hebben.

Als ik ver genoeg inzoom waan ik me even in een soort miniversie van de hof van Eden. En als ik later achter mijn computerscherm op zoek ben naar Bijbelverzen over tuinen en bloemen, stuit ik ineens op allerlei teksten uit Jesaja. Zou hij er in zijn schaarse vrije tijd ook een tuintje op na hebben gehouden?

De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde. (Jesaja 34:1-2)

Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand. (Jesaja 40:8)

Want de HEER bemoedigt Sion,
al haar puinhopen troost Hij;
Hij maakt haar woestijn tot een ​paradijs,
haar dorre grond tot een tuin van de HEER;
vreugde en blijdschap zijn er te vinden,
danklied en harpmuziek. (Jesaja 51:3)

De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een ​bron​ waarvan het water nooit opdroogt. (Jesaja 58:11)

Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het ​gezaaide​ laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, ​gerechtigheid​ ontkiemen
en ​glorie​ voor het oog van alle volken. (Jesaja 61:11)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail