Vrijgesproken

Veertigdagentijd – week 7, dag 6

Meestal wordt de betekenis van Jezus’ “Het is volbracht” uitgelegd in termen als: Jezus droeg onze schuld, Jezus betaalde voor onze zonden, Jezus waste onze ongerechtigheden weg. Hij sprak aan het kruis ook niet voor niets het woord tetelestai uit, dat gebruikt werd om aan te geven dat een rekening voldaan was.

Alle boetes betaald

Je zou het kunnen vergelijken met een boete: we falen keer op keer en hebben daardoor altijd boetes openstaan bij God, maar Jezus heeft aan het kruis al die boetes van tevoren betaald. Zelfs de boetes die je morgen of volgende week nog gaat krijgen – alles is betaald.

En juist daar kan het soms wringen. Niemand leeft perfect en we begaan inderdaad elke dag wel grotere of kleinere zondes. Er is dus alle reden om schuld te belijden en vergeving te vragen, om elke dag op je blote knietjes door het stof te gaan. Maar tegelijk is alles gewoon volbracht toch? De boete is toch betaald? Als je weer eens keihard je best hebt gedaan, dan is God toch ook best wel eens blij met je?

De cyclus doorbroken

Volgens mij is het, juist door Jezus’ offer, niet meer nodig om continu bezig te zijn met die zonde en die dood. Dat is namelijk precies waar Jezus ons van wilde bevrijden. Het doet er nog steeds wel degelijk toe wat je denkt en doet, maar er is meer: Jezus heeft de cirkel van zonde-offer-vergeving-het is weer goed-zonde-offer-vergeving-etc. voorgoed doorbroken. We hoeven ons dus niet eigenhandig steeds weer in diezelfde cyclus op te sluiten.

Het is alsof we het gordijn tussen God en ons – het voorhangsel dat Jezus van boven tot onder in tweeën heeft gescheurd – steeds weer moedwillig omhoog proberen te houden. Alsof we God toch liever op een afstandje houden, terwijl hij juist door Jezus zo dichtbij mogelijk wilde komen. Dan lijkt het heel vroom om elke dag je zonden te tellen, maar eigenlijk is dat vooral een effectieve manier om alles wat Jezus volbracht heeft aan de kant te schuiven. God is behoorlijk blij met ons en dat mogen we weten. Anders had hij Jezus überhaupt nooit gestuurd.

Twee werelden worden één

U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
(Efeziërs 2:12b-18)

Er is niets mis met schuldbesef en schuldbelijdenis, maar die twee dingen kunnen uitgroeien tot een serieus obstakel. En daar is Jezus niet voor gekomen. Hij kwam juist om een einde te maken aan de muur die wij sinds Adam hebben opgetrokken tussen God en onszelf. Jezus kwam om die muur af te breken en om vrede en eenheid te brengen tussen God en ons. “Het is volbracht” betekent niet alleen dat Jezus onze boetes betaald heeft, maar ook dat hij ze heeft versnipperd. Ze zijn er niet meer. Ze kunnen dus ook niet meer tussen God en ons in staan.

Genade heerst

18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (…) 21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.
(Romeinen 5:18-19,21)

We zijn vrijgesproken. Jezus’ zesde kruiswoord markeert een omslagpunt: de zonde heerst niet langer, voortaan heerst de genade. God is vrij toegankelijk. Zonder rekeningen en boetes, zonder gordijn en zonder muur. En dat is ook na 2000 jaar nog steeds wel eens een beetje wennen.


Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *