Wat moest gebeuren (2)

Veertigdagentijd – week 6, dag 5

Vandaag deel 2 van dat wat Jezus volbracht heeft – voorbeelden uit “de Schriften … waar staat dat het zo moet gebeuren.” (Klik hier voor deel 1.)


Gekruisigd tussen overtreders, bidt voor zijn vervolgers

12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.
(Jesaja 53:12)

 • 33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
  (Lucas 23:33-34)

Mensen bespotten hem

8 Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’
(Psalm 22:8-9)

 • 41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen:42 ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’
  (Matteüs 27:41-43)

Azijn als drinken

22 Nee, ze mengden gif door mijn eten
en lesten mijn dorst met azijn.
(Psalm 69:22)

 • 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond.
  (Johannes 19:29)

Duisternis over het land

9 Op die dag – spreekt God, de HEER – zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.
(Amos 8:9)

 • 45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
  (Matteüs 27:45)

De roep van verlatenheid

2 Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
(Psalm 22:2)

 • 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
  (Matteüs 27:46)

Verlaten door zijn vrienden

12 Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed,
wie mij na staan, houden zich ver van mij.
(Psalm 38:12)

 • 49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.
  (Lucas 23:49)

Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *