Zie de ander

Veertigdagentijd – week 3, dag 5

Inmiddels zit ook de derde week er alweer bijna op. Er zijn nu drie kruiswoorden de revue gepasseerd:

  1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
  2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
  3. Dat is uw zoon … Dat is je moeder.

De uitspraken worden steeds persoonlijker: van Jezus’ bespotters naar de misdadiger naast hem naar zijn moeder en beste vriend. Daarnaast hebben ze alle drie iets met elkaar gemeen: deze kruiswoorden gaan niet om Jezus zelf. Ze zijn gericht op de vergeving, de redding en het welzijn van anderen.

Jezus’ derde kruiswoord laat nog een laatste keer zien waar voor hem de prioriteit ligt. Hij vraagt Maria en Johannes niet of ze naar hem willen kijken, maar hij geeft hen de opdracht naar elkaar te kijken: “Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder.” (NBG ’51) De ander zien staan, daar gaat het om. Dat schept een band – een familieband.

49 Hij [Jezus] maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’
(Matteüs 12:49-50)

multi-ethnic-generations-1175px (1)


Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *