Niet alleen

Veertigdagentijd – week 3, dag 1

Het is weer zondag! Tijd voor een nieuwe week met een nieuw onderwerp: het derde kruiswoord.

25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
(Johannes 19:25-27)

De achterblijvers

Inmiddels is het wat rustiger geworden rond het kruis. Een kruisiging trekt altijd een flinke groep nieuwsgierige mensen, maar na een tijdje hebben zij het wel gezien. Het kan uren duren voor de eerste gekruisigde zal sterven. Daar blijven de ramptoeristen niet op wachten. Ze keren huiswaarts.

Er blijft vervolgens een select groepje mensen over op Golgotha. Aan de ene kant de soldaten die verplicht zijn de wacht te houden, aan de andere kant de trouwste vrienden en familieleden van de gekruisigden. Voor Jezus zijn dat onder andere Johannes – “de leerling van wie hij veel hield” – en zijn moeder Maria.

Jezus voelt met de minuut de pijn toenemen. Zijn mond is uitgedroogd en het enige wat hij de afgelopen uren heeft geproefd is zijn eigen bloed. Hij is misselijk van alle ellende en hij voelt zijn kracht wegvloeien. Zijn ogen zien alleen nog wat vage contouren, zijn oren horen een zware ruis. Hij kan amper nog helder nadenken. Wat kun je op zo’n moment nog voor anderen betekenen, als je hulpeloos aan een kruis hangt te sterven?

Afscheid

Terwijl Johannes en Maria zich aan de voet van het kruis grote zorgen maken om Jezus’ toestand, is hij zelf vooral met hun welzijn begaan. Ondanks zijn door bloed en tranen vertroebelde ogen ziet Jezus deze twee mensen staan. Het lukt hem haast niet meer om volledige zinnen uit te spreken, maar zijn weinige woorden zijn genoeg: “dat is uw zoon” en “dat is je moeder”. Johannes heeft de boodschap begrepen. Hij denkt er geen twee keer over na en neemt Maria bij zich in huis. Zo zorgt Jezus er vlak voor zijn dood voor dat zijn leerling en zijn moeder, twee mensen van wie hij veel hield, niet eenzaam en ontredderd zullen achterblijven.

In feite neemt de mens Jezus met zijn derde kruiswoord afscheid van zijn moeder en van zijn beste vriend. Het zijn de laatste woorden die hij tot hen persoonlijk spreekt voordat hij zal sterven. Johannes geeft hier in zijn evangelie dus een inkijkje in een heel intiem moment, bedoeld voor de twee mensen die Jezus het beste kenden. Waarschijnlijk had Johannes zo zijn redenen om deze gebeurtenis toch te vermelden – hij is de enige evangelist die dit kruiswoord van Jezus noemt, dus niemand zou het missen wanneer hij het had weggelaten.

Wordt vervolgd

Maar Johannes kiest ervoor om met het optekenen van dit derde kruiswoord nog eenmaal Jezus’ plan onder de aandacht te brengen: Jezus kwam om mensen te redden, niet om ze aan hun lot over te laten. Jezus gaat namelijk niet terug naar de hemel om op aarde verder de boel de boel te laten. Zijn plan loopt door. Eerder in zijn evangelie beschreef Johannes al deze uitspraak van Jezus:

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
(Johannes 14:18-21,25-27)

Zoals Johannes en Maria elkaar ontvangen als familieleden, zo ontvangt iedereen die van Jezus houdt de heilige Geest. De heilige Geest helpt mensen om te geloven, om moed te houden en niet ongerust te zijn.

Dat is één van de dingen die Jezus’ derde kruiswoord laat zien: Gods plan houdt niet op aan het kruis. Zoals Jezus ervoor zorgt dat Maria en Johannes niet alleen achterblijven, zo laat hij ook ons niet alleen achter. Het kruis is alles behalve einde verhaal – wordt vervolgd!


Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *