Paradijselijk

Veertigdagentijd – week 2, dag 6

Je kunt je allerlei voorstellingen maken van de plaats waar Jezus zijn buurman aan het kruis ‘vandaag nog’ zou ontmoeten. Het paradijs. Het is een bekend woord, maar eigenlijk komt het helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel.

Verleden

Ons woord ‘paradijs’ komt van het Griekse paradeisos. In de Griekse wereld verwees dit woord naar iets als een tuin, een park of een klein bos. Op die manier wordt het woord ook gebruikt in Genesis 2-3, wanneer het gaat over de Hof van Eden.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen.
(Genesis 2:8-9)

Het lijkt erop dat het paradijs in Genesis vooral bestaat uit veel bomen, veel groen. De tuin heeft een eigen bron dus er is nooit een tekort aan water. Het paradijs zou zomaar kunnen lijken op een van de geweldige botanische tuinen die we tijdens onze huwelijksreis op de Azoren bezochten: licht, groen, leven!

SAM_1214

Maar… de Hof van Eden bestaat niet meer. Het paradijs is verleden tijd.

In het Nieuwe Testament komt paradeisos welgeteld drie keer voor. Natuurlijk in Jezus’ tweede kruiswoord in Lucas 23:43, en daarnaast ook in 2 Korintiërs 12:4 en Openbaring 2:7.

Heden

3 Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.
(2 Korintiërs 12:3-4)

In 2 Korintiërs 12:4 duidt het paradijs op de plaats waar God in hoogsteigen persoon aanwezig is. In dit vers vertelt Paulus namelijk over het moment waarop hij een openbaring van God ontving. Hij is als het ware op bezoek geweest bij God om een boodschap te ontvangen. Voor Paulus is het paradijs dus een plek die nu realiteit is – tegenwoordige tijd.

Toekomst

7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
(Openbaring 2:7)

In Openbaring wordt er op een andere manier over het paradijs gesproken. Hier is het een plaats waar gelovigen (zij die ‘overwinnen’) eten van de ‘levensboom’. Die levensboom staat in het nieuwe Jeruzalem. Dat is de plaats waar alle gelovigen met God zullen samenleven in de nieuwe schepping.

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
(Openbaring 21:1-4)

Het nieuwe Jeruzalem staat symbool voor het samenzijn van God met zijn volk wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn aangebroken. Het paradijs is dus in de toekomst.

Altijd

En dan blijft nog Jezus’ kruiswoord over.

43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
(Lucas 23:43)

Jezus heeft het nadrukkelijk over vandaag. Geen terugblik naar de Hof van Eden en geen gemijmer over een nieuw Jeruzalem. Jezus wil dat zijn buurman nu, vandaag, per direct, bij God gaat komen. Misschien is dat ook wel de reden waarom Jezus nog ‘met mij’ toevoegt. Dat is namelijk precies de kern van het woordje ‘paradijs’: je bent er met Jezus – je bent er met God. Ongeacht verleden, heden en toekomst. Voor altijd.


Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *