Beter laat dan nooit

Veertigdagentijd – week 2, dag 1

De veertigdagentijd is pas net begonnen, maar bij mij begint vandaag alvast week 2. Tijd dus voor kruiswoord 2!

39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
(Lucas 23:39-43, NBV)

Uit de verzen voorafgaand aan het eerste kruiswoord blijkt dat Jezus tegelijk met twee criminelen gekruisigd wordt. Waarschijnlijk twee mensen die hebben gestreden in het verzet tegen het Romeinse gezag. De een hangt rechts van hem, de ander links. Jezus’ uitspraak “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen,” is misschien ook wel voor hen bedoeld. Net als de soldaten, het volk en de leiders hebben deze criminelen niet door wie Jezus werkelijk is. Eén van hen gebruikt zelfs zijn kostbare laatste energie om Jezus een trap na te geven: “Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!” Het lijkt alsof die uitspraak bij de andere misdadiger een soort eureka-moment veroorzaakt. Als een van de weinigen realiseert hij zich dat Jezus geen mislukte rebel is, maar de Zoon van God. Hij zegt tegen Jezus: “denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.” Zoiets zeg je niet tegen Jan met de pet. Zoiets zeg je alleen tegen iemand met macht: een Koning.

Wandelen in Gods tuin

Ook hier reageert Jezus weer op zijn kenmerkende manier, duidelijk en direct: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Hiermee beantwoordt hij niet alleen het verzoek van de tweede misdadiger, maar ook de belediging van de eerste. Jezus redt niet zozeer zichzelf – daar is hij ook niet voor gekomen – maar wel degelijk de ander. Het enige wat Jezus nodig heeft om een mens te kunnen redden is een keuze. De tweede misdadiger maakt duidelijk die keuze: hij erkent dat hij gered wil worden en bij Jezus wil zijn.

Jezus laat er vervolgens geen gras over groeien: “nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Er zijn geen mitsen en maren, geen kleine lettertjes of bijzondere voorwaarden. Jezus kijkt dwars door de man heen en hij weet genoeg: deze man wil oprecht bij hem horen – bij hem in het paradijs. Het paradijs is niet per se de hemel. Het is niet slechts een soort eindstation na de dood. Het paradijs is ook nu. Het is een leven samen met God, net zoals Adam en Eva in het begin samenleefden met God. Het is wandelen in Gods tuin: een plaats van licht, leven, rust en vreugde. Met zijn tweede kruiswoord verandert Jezus in één klap een crimineel in een bewoner van deze prachtige plek. Jezus nodigt een veroordeelde crimineel uit om bij zijn Vader in huis te komen wonen.

Hiermee brengt Jezus zijn eerste kruiswoord – “Vader, vergeef hun” – onmiddellijk in de praktijk. Hij laat zien hoe vergeving ervoor kan zorgen dat er weer nieuw perspectief komt. Jezus koppelt de misdadiger los van zijn verleden en geeft hem een toekomst. De stervende man heeft opeens weer een heel leven, een eeuwig leven, voor zich.

Nooit te laat om te kiezen

Waarschijnlijk hangt Jezus niet voor niets in het midden tussen iemand die hem verwerpt en iemand die hem plotseling toch nog erkent als Koning. Dit beeld laat namelijk precies zien waarom Jezus gekruisigd moest worden. Het is al die tijd al zijn doel om mensen om mensen weg te halen uit de hoek van de dood en alles wat slecht is en ze thuis te brengen bij God.

Ook nu nog staat Jezus in het midden. Hij nodigt iedereen uit om bij zijn Vader te komen wonen. Sommigen hebben de uitnodiging al enthousiast aangenomen, maar anderen hebben hem bewust verfrommeld en weggegooid, net als de eerste misdadiger. Weer anderen herinneren zich wel vaag iets van een uitnodiging maar hebben hun keuze tot nu toe steeds uitgesteld, net als de tweede misdadiger. Jezus’ tweede kruiswoord laat zien dat het bij hem nooit te laat is om te kiezen. Beter laat dan nooit.


Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *